АСПІРАНТУРА

НА КАФЕДРІ ПРАЦЮЄ АСПІРАНТУРА З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) – СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)».

Положення про підготовку

ОНП доктор філософії (проєкт) – 014 Середня освіта