Бабельська (Cтепанова) Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Освіта 

1980 року закінчила з відзнакою Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “педагогіка і методика початкового навчання”.

Науково-педагогічна діяльність

З 1987 року – асистент кафедри природничих і математичних дисциплін Івано-Франківського педагогічного інституту.

1992 року захистила дисертацію “Методичні основи використання ігрових форм організації діяльності на уроках трудового навчання в початковій школі” за спеціальністю 13.00.02; присвоєно вчену ступінь кандидата педагогічних наук.

14.11.1995 року присвоєне вчене звання доцента кафедри педагогіки початкового навчання.

У 1993-95 роках виконувала обов’язки завідувача кафедри педагогіки і філології.

У 1998-2000 роках  виконувала обов’язки завідувача кафедри теорії та методики початкового навчання.

З 2000 року – доцент кафедри теорії та методики початкової освіти.

З 2016 року – доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків згідно з наказом ректора університету в грудні  2019 року оголошено подяку.

 1. Степанова Л.В. Ігрові форми організації діяльності учнів на уроках трудового навчання та художньої праці як засіб оволодіння молодшими школярами досвідом творчої діяльності. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів: зб. статей, метод, порад, рекомендацій / за ред. М.Г.Стельмаховича. Івано-Франківськ, 1995. С. 105–109.
 2. Степанова Л.В., Оліяр М.П., Файчак З.Є. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у шко­лі І ступеня: монографія. Львів: ЛНУ, 1996. 103 с.
 3. Колесниченко И.И., Степанова Л.В. Культура дома, технологии обработки материалов и элементы техники в начальных классах. Технология. Трудовое обучение 1-4 классы, 5-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2000. С. 15–46.
 4. Степанова Л.В., Файчак З.Є. Використання ігрових форм організації діяльності молодших школярів на уроках математики і трудового навчання: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ: Плай, 2000. 65 с.
 5. Степанова Л.В. Народні повчання в трудовій підготовці учнів. Джерела. 2000. №3–4.  С. 90–93.
 6. Степанова Л.В. Використання педагогічних ідей С.Ф. Русової у процесі становлення освітньої галузі «Технології». Вісник Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка».  Вип.5.  Івано-франківськ, 2001. С. 991–05.
 7. Степанова Л.В. Технології самостійної науково-дослідної роботи студентів: методичні рекомендації для студентів І-V курсів педагогічного інституту. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет,  2001. 50 с.
 8. Степанова Л.В. Методичні основи використання проектно-технологічної системи у трудовому навчанні молодших школярів. Молодший школяр: проблеми розвитку: зб. наук. праць. Івано-Франківськ: Плай, 2006. С. 133–136.
 9. Степанова Л.В. Методичні засади залучення молодших школярів до проектно-технологічної діяльності на уроках праці. Наукові записки ТПУ. Серія: Педагогіка. Тернопіль.  № 3. 2006. С. 108–110.
 10. Степанова Л.В., Хорунжий В.І. Навчальні програми для ступеневої підготовки вчителів початкових класів у вищих педагогічних закладах освіти. «Технології». Методика трудового навчання. Івано-Франківськ, 2005. 42 с.
 11. Степанова Л.В. Опанування молодшими школярами основ композиції на уроках художньої праці. Джерела. 2007. № 3-4. С. 196–202.
 12. Степанова Л.В. Ігрові технології формування полі культурної компетентності дошкільника. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2008. Випуск ХVІІ–ХVІІІ: матеріали Міжнародного симпозіуму «Теоретико-методологічні засади особистісного становлення дошкільника в полікультурному просторі соціуму в добу його освітніх трансформацій» 27-29.03.08 м. Берегово. С. 279–282.
 13. Степанова Л.В. Трудова традиція у гірській школі (Досліджуємо застосування етнопедагогічних джерел трудового навчання у початкових класах). Гірська школа Українських Карпат. 2007. №2–3. С. 172–173.
 14. Степанова Л.В., Сливка Л.В. Методика вивчення валеології та основ безпеки життєдіяльності в початковій школі: навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2008. 54 с.
 15. Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах: навчально-методичні матеріали для ступеневої підготовки вчителів початкових класів у вищих педагогічних закладах освіти: «Технологія». Методика початкового навчання. Модуль І. Івано-Франківськ, 2007. 86 с.
 16. Степанова Л.В. Педагогічні засади створення освітнього середовища для навчання молодших школярів елементам проектування. Джерела. 2009. № 1–2. С. 70–74.
 17. Степанова Л.В., Сав’юк Г.П. Екологічне виховання учнів – необхідна складова збереження природи Карпат. Гірська школа Українських Карпат. 2008. №4–5. С. 260–266.
 18. Степанова Л.В. , Бай І.Б., Ізвєкова Г.В. Методика трудового навчання в початкових класах: навчально-методичні матеріали для ступеневої підготовки вчителів початкових класів у вищих педагогічних закладах освіти: «Технологія». Методика початкового навчання. Модуль 2. Практикум у навчальних майстернях. Івано-Франківськ, 2009. 89 с.
 19. Степанова Л. Елементи проектування на уроках трудового навчання у початковій школі. Актуальні проблеми початкової школи в сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару з міжнародною участю / Уклад. О.І.Поясик, М.П.Ковальчук. Івано-Франківськ: НАІР, 2012. С. 24–29.
 20. Бай І., Боклащук О., Степанова Л. Методика трудового навчання в початкових классах: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. Модуль 4. Івано-Франківськ, 2012. 80 с.
 21. Степанова Л. До спроби стандартизації змісту початкового трудового навчання в загальноосвітній школі. Гірська школа Українських Карпат. 2013. №8–9. С. 46–48.
 22. Степанова Л. Зміст трудового навчання в загальноосвітній початковій школі: регіональний аспект. КарпатиАппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів: матеріали ІІ Міжнародної спільної українсько-американської науково-практичної конференції, 24–26 вересня 2013 р. / Гол. ред. В.Д. Хрущ. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. С. 191–193.
 23. Бабельська Л.В., Хімчук Л.І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у трудовому навчанні: регіональний аспект. Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія / за наук.ред. д.п.н. Оліяр М.П. Івано-Франківськ: НАІР, 2017 . С. 241–253. ISBN 978-966-2716-91-7.
 24. Бабельська Л.В., Хімчук Л.І. Технологічна освітня галузь. Дизайн і технології. Методичні рекоменлації до проходження виробничої практики в початковій школі. Івано-Франківськ, 2019. С. 32–36.

Викладає курси навчальних дисциплін:

 • “Трудове навчання з практикумом”
 • спецкурс за вибором  “Інноваційні підходи до організації трудового навчання  в початковій школі”

Сфера наукових інтересів:

 • теоретико-методичні основи трудової підготовки учнів молодшого шкільного віку
 • елементи проектування у початковому трудовому навчанні школярів