Бай Ігор Богданович

кандидат педагогічних наук,

доцент

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вищу освіту здобув у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 1994 року. З 1998 року навчався в аспірантурі. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  на тему «Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01. – «Теорія і історія педагогіки» (2005 р.). У 2011 році присвоєне вчене звання доцента. З 1995 року (крім років навчання в аспірантурі) працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

https://orcid.org/0000-0002-5680-0694

GOOGLE АКАДЕМІЯ 1ihor.bai1@gmail.com

 1. Бай І.Б. Ілюстративне оформлення українських підручників для молодших школярів у Галичині (друга половина ХІХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія  Педагогіка, 2006. –  №2. – С.48 – 51.
 2. Бай І.Б. Провідні тенденції ілюстративного оформлення українських шкільних підручників Галичини (кін. XIX – поч. XX ст.) / Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич. – 2008. – №9 (44). – С.79 – 83.
 3.  Бай І.Б. Загальна характеристика ілюстративного матеріалу шкільних та гімназійних підручників Галичини кінця XIX – початку XX століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 6. – 2008. – №8. – С.38 – 73.
 4. Бай І.Б. Українські навчальні видання для початкової ланки освіти Галичини середини XIX ст.// Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – Вип.XXV. –С.132 – 137.
 5. Бай І.Б. Образотворча діяльність як чинник формування гармонійної, духовно здорової особистості // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – Вип.XXXV. –С.90 – 92.
 6. Бай І.Б., Боклащук О.І., Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах: Модуль 4. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ, 2013. – 72 с.
 7. Бай І. Б. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки: наукові статті/І. Б. Бай – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. VІІІ. – С.9-14.
 8. Бай І. Б. Урок образотворчого мистецтва, 4 – клас/ І. Б. Бай. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта». / Упорядники С.Ю.Довбенко, Л.М.Прокопів, О.М.Сидорук; відповідальний за випуск Ю.М.Москаленко, Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ: 2015. – 224 с.
 9. Бай І. Б. Актуальні питання навчання образотворчого мистецтва в початкових класах./І. Б. Бай. Освітній простір України. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, – Вип. 9. – С. 159-163.
 10. Бай І. Б. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шкіл гірського регіону засобами народного декоративно-прикладного мистецтва./І. Б. Бай. Гірська школа Українських Карпат: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, – № 17 – С. 73 – 76.
 11. Бай І. Б. Актуальні проблеми навчання образотворчого мистецтва в початкових класах шкіл гірського регіону. /І. Б. Бай. Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 24 – 38.
 12. Бай І., Вовк М. Педагогічні умови формування у дітей молодшого шкільного віку цілісного уявлення про художній образ. / І. Бай, М. Вовк. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. пр. /МІХМД ім. С. Далі, ІПТО НАПН України; Київ: Вид-во ТОВ «Тонар», 2017. Вип. 12. – С. 195-205.
 13. Бай І.Б., Хімчук Л.І. Передумови формування цілісного уявлення про художній образ в учнів молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва. /І. Б. Бай, Хімчук Л.І.ScientificJournalVirtusIssue № 22, Part 1, March, 2018. – С. 161 – 167.

Розробив і читає курси “Образотворче мистецтво з методикою навчання”, Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та художня праця”.

Автор наукових статей з проблематики методики викладання образотворчого мистецтва в початкових класах. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій.