Барило Світлана Богданівна

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

Вищу освіту здобула в Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Василя Стефаника в 1981 р., закінчила музично-педагогічний факультет. З 1984 по 1987 рр. навчалася в аспірантурі Московського НДІ Художнього виховання. В грудні 1987 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Виховання художнього смаку старшокласників у процесі позаурочних занять з мистецтва» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.  Після закінчення аспірантури працювала в Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені В. Стефаника на кафедрі музики з методикою її викладання.

У 1988 р. закінчила факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету імені В. Стефаника по спеціальності «Психологія. Практична психологія в галузі освіти», отримавши спеціальність  «Практичний психолог». У 1992 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі  музики з методикою її викладання.

Працюючи на кафедрі фахових методик і технологій початкової освіти читаю лекції, веду практичні заняття з навчальних дисциплін:  «Теорія та методика музичного виховання» для студентів другого курсу спеціальності «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво з методикою навчання» для студентів другого курсу спеціальності «Початкова освіта», а також викладаю навчальну дисципліну «Основний музичний інструмент» (фортепіано). Здійснюю  керівництво курсовими і дипломними роботами студентів спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», а також викладаю в навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Основні наукові праці присвячені музичному вихованню дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також становленню і розвитку музично-педагогічної освіти в Україні, використання новітніх педагогічних технологій в музично-педагогічній діяльності вчителя початкових класів.

Автор понад 60 наукових  праць, пов’язаних з дослідженнями музичного виховання, навчання та розвитку дітей у дошкільних і шкільних закладах освіти.

 1. Публікації за 2014 рік1. Барило С. Тенденції музичного виховання молодших школярів на сучасному етапі розвитку шкільної освіти / С. Барило.  // Вісник  Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 51. – С.7-13.

  2. Барило С. Історія розвитку фортепіано освіти / С. Барило // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: наукові статті / за заг. ред. професора. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. – Вип. VІІІ. –  С. 14-21.

  3. Качмар О., Барило С. Форми позакласної роботи з музичного виховання у початковій школі / О. Качмар, С.Барило // Вісник Прикарпатського університету .- Педагогіка. –Випуск 51 , – Івано-Франківськ.-2014. – С. 111-114.4. Качмар О. , Барило С. Проблеми родинного виховання в педагогічній спадщині Мирослава Стельмаховича /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мирослав Гнатович Стельмахович –видатний український педагог”. − Івано-Франківськ.−2014. – С.77-81.
  5. Качмар О.,Барило С. Формування виконавських навичок на прикладі фортепіанних п’єс забутих українських композиторів першої третини ХХ ст. / О.Качмар, С.Барило //Науково-педагогічний журнал “Обрії”.− №2(37).− 2013-14р. – Івано-Франківськ. − С.14-17.

  Публікації за 2015 рік

  1. Барило С. Використання інформаційних технологій у музичному вихованні молодших школярів / С. Барило // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: наукові статті / за заг. ред. професора. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. – Вип. ІХ. –  С. 14-20.

  2. Барило С. Слухання і сприйняття музики в дитячому садку як засіб залучення до музичного мистецтва / С. Барило.  // Вісник  Прикарпатського університету.  Педагогіка.– Івано-Франківськ, 2015.  – Вип. 52. –  С.114-117.

  3. Барило С., Качмар О. Форми позакласної робот з музичного виховання у початковій школі /  С.Барило, О. Качмар  // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. LI. – С.111-114.

  4. Барило С. Організація музично-слухацької діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі / С.Барило // Гірська школа Українських Капат. – 2015. – №12-13. – С.259-261.

  5. Барило С.Б. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з  навчального курсу «Теорія і методика музичного виховання» / С.Барило. – Івано-Франківськ:   Фоліант, 2015. – 36 с.

  6. Барило С.Б. Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт на кафедрі мистецьких дисциплін початкової освіти / С.Барило. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – 24 с.

  Публікації за 2016 рік

  1. Барило С. Сучасні  інформаційні технології на уроках музичного мистецтва в початковій школі /С. Барило // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2016. – С.

  2. Барило С. Розвиток музично-творчих здібностей молодших школярів / С. Барило, О. Качмар  // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: наукові статті / за заг. ред. професора. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – Вип. ІХ. –  С. 15-21.

  3. Качмар О.В., Барило С.Б.  Види театрального мистецтва на уроках музики в першому класі / О.В. Качмар. – Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки: наукові статті / за заг. ред. Професора М.В. Вовка.- Івано-Франківськ: Прикарпатський націон. ун-т ім. В. Стефаника, 2016.− Вип. Х.− 131с. – С.53-61.

Назва гуртка: «Актуальні проблеми музичного виховання у початковій школі».