Гнатюк Михайло Васильович

кандидат мистецтвознавства, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

      Член Національної спілки архітекторів України і  спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Мистецтвознавство» в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».Закінчив архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту, художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

      Працював майстром в/н, викладачем художніх дисциплін Івано-Франківського СПТУ №3, учителем образотворчого мистецтва школи-ліцею №23, вів рисунок на кафедрі образотворчого мистецтва (завідувач М. Фіголь), 1990-92 рр. обіймав посаду директора художньо-ремісничої школи в м. Галичі, укладав навчальні програми, брав участь у виставках, створював матеріально-технічну базу. З 1990-1994 р. на кафедрі природничих і математичних дисциплін (завідувач В. К. Сельський), викладав дисципліни спеціалізації: декоративно-прикладне мистецтво, рисунок, скульптуру і пластичну анатомію, історію і методику образотворчого мистецтва. 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі Львівської академії мистецтв, захистив дисертацію на тему: «Художні вироби з дерева в інтер’єрі народного житла українських Карпат і Прикарпаття. ХІХ – перша половина ХХ ст.» і повернувся на попереднє місце роботи. Нині викладає «Образотворче мистецтво і методику навчання» студентам спеціальностей «Початкове освіта» педагогічного факультету та «Методику образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну» в Інституті мистецтв.

Монографії:

 1. Гнатюк М. В.Художнє дерево в інтер’єрі народного житла. Івано-Франківськ: Плай, 2000. 146 с.
 2. Гнатюк М. В., Грепиняк М. І. Красою гір натхненні. Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): Майстри, школи, музеї. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. 322 с.
 3. Вовк М. В., Гнатюк М. В.Скульптор Кригор Крук: нарис життя і творчості. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. 92 с.
 4. Гнатюк М. В. Родина Левицьких: священики, митці, педагоги. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 114 с.
 5. Гнатюк М. В.Формування компетентності майбутніх учителів початкових класів з образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну // Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор. Монографія / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М. П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П. 2018. С. 247-260.

Методичні посібники:

 1. Гнатюк М. В., Медвідь К. Й.Образотворче мистецтво. Методика навчання дітей молодшого шкільного віку. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2008. 214 с., іл.
 2. Гнатюк М. В.Комплект наочності для кабінету образотворчого мистецтва (20 таблиць).
 3. Гнатюк М. В.Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Основи образотворчої грамоти.Навчальний посібник.Ч. І. Івано-Франківськ: Ярина, 2016. 196 с.
 4. Гнатюк М. В.Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. Методика навчання дітей.Навчальний посібник. Ч. ІІ. Івано-Франківськ: Ярина, 2017. 246 с.        Навчальні програми:
 1. Гнатюк М. В. Образотворче мистецтво. Методика викладання. Навчальна програма для студентів спец. «Початкова освіта».Івано-Франківськ, ПНУ ім. В. Стефаника, 2008. 32 с.
 2. Образотворче мистецтво: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи / Р. Т. Шмагало, Ж. С. Марчук, І. Б. Вачкова, О. В.Чорний, М. В. Гнатюк // Навч. програми для загальноосвіт. навч. закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. К. : Вид. дім «Освіта», 2012. С. 245-269. (затверджена МОН України //http://www.mon.gov.ua.).

Наукові і навчально-методичні статті з актуальних питань художньої освіти, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну(заг. к-сть понад 70).

 

Дисципліни, які викладає:

Образотворче мистецтво з методикою викладання, методика викладання образотворчого мистецтва, методика викладання декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.

Наукові інтереси:

Актуальні питання історії, теорії та методики образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, архітектури та дизайну.