Котик Тетяна Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Тетяна Миколаївна Котик – український мовознавець, лінгводидакт, доктор       педагогічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ,учасниця більше 90 міжнародних, всеукраїнських конференцій, форумів, конгресів з різних проблем лінгводидактичної науки.

У 1980 році закінчила філологічний факультет  Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка.  По закінченні вищого навчального закладу Тетяна Миколаївна почала викладати  в Івано-Франківському педагогічному інституті (нині Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Під впливом викладацької діяльності сформувалося коло її наукових інтересів – методика навчання української мови  наймолодших громадян України – дошкільників та молодших школярів.

  1994 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Методика підготовки студентів до навчання дітей української мови», де науково обґрунтувала умови формування професійно-мовленнєвої готовності студентів дошкільних факультетів до навчання дітей  української мови та програму комплексної підготовки вихователів дошкільних закладів до навчання дітей східних та південних регіонів України державної мови. Ця робота започаткувала новий напрям в українській лінгводидактиці – теорію  викладання основ лінгводидактичної науки.

У докторській дисертації з теми «Теорія і практика становлення й розвитку української дошкільної лінгводидактики»   різноаспектно  – з методологічного, історичного, лінгводидактичного й наукознавчого поглядів – схарактеризувала нову наукову галузь – українську дошкільну лінгводидактику, розкрила особливості, визначила закономірності й тенденції її становлення й розвитку, висвітлила перспективи її подальшого розвою. Ця праця започаткувала становлення методологічного  рівня української лінгводидактики.

Т.М. Котик багато зробила для поширення української мови в російськомовних регіонах Східної й Південної України, прищеплення дітям цих регіонів любові до мови свого народу. У  перші роки становлення нашої держави багато років поспіль в Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях проводила семінари, практичні заняття з методики навчання української мови   для вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів, залучала студентів ВНЗ до активного повсякденного  українського мовлення, навчала дошкільників української мови.

Її методика навчання української мови зацікавила іноземних фахівців. Упродовж 1992-1995 рр. працювала в Інституті Східної Європи (м. Мюнхен), навчаючи співробітників Інституту української мови.

Т.М.Котик є членом редакційних рад науково-методичних  журналів та збірок, що видаються в наукових центрах України та закордоння, спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, керівником науково-дослідної теми «Формування мовної особистості молодшого школяра».

Нагороджена  багатьма почесними грамотами, у тому числі від  начальника Головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2012р.), ректоратів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010, 2015, 2019 рр.), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010р.), Хмельницького національного університету (2008р.), профспілкового комітету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010, 2011, 2017 рр.), директора Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, представлена до нагородження почесною відзнакою Національної академії педагогічних наук України .

 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Наукова діяльність:

Сучасний   науковий доробок Т.М. Котик – близько 300 наукових праць з проблем лінгводидактики й педагогіки, серед яких монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, навчальні програми для студентів вищих навчальних закладів, педагогів дошкільних установ і шкіл, статті, рецензії, експертні висновки на підручники для початкової школи та ін. Важливе місце в дослідницькій діяльності Т.М.Котик відведене вивченню методологічних проблем педагогічної й лінгводидактичної наук, а також   інноваційним технологіям навчання молодших школярів рідної мови в Новій українській школі.

Навчальна діяльність:

Т.М, Котик забезпечує викладання навчальних дисциплін  «Актуальні проблеми навчання в початковій школі предметів мовно-літературної освітньої галузі», « Методика навчання української  мови в початковій школі».

Здійснює керівництво магістерськими роботами. Керівник  студентського наукового гуртка  «Експериментальні дослідження лінгводидактичних реалій».

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8213-8318;
Google Academia https://scholar.google.com/citations?user=_JcskEsAAAAJ&hl=ru

-індекс Google Scholar – 5

Сучасний   науковий доробок – близько 180 наукових праць з проблем лінгводидактики й педагогіки, серед яких монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, навчальні програми для студентів вищих навчальних закладів, педагогів дошкільних установ і шкіл, статті, рецензії та ін. Важливе місце в дослідницькій діяльності  науковця відведене вивченню методологічних проблем педагогічної й лінгводидактичної наук.

До основних наукових  і науково-методичних праць Т.М. Котик належать такі:         Технологія підготовки студентів до навчання дошкільників української мови (1995); Українська дошкільна лінгводидактика: історія, здобутки, перспективи. Монографія (2004); Становлення змістового аспекту теорії викладання основ лінгводидактичної науки (2005); Методологічні засади лінгводидактики (2007); Засоби керування навчально-мовленнєвою діяльністю іноземних студентів у процесі вивчення української мови( 2007); Методологічні засади забезпечення наступності в навчанні мови дошкільників і молодших школярів ( 2008);        Рідна мова як засіб формування ноосферного мислення молодшого школяра ( 2008) ; Дитячий білінгвізм у двомовних сім’ях як науково-педагогічна проблема (2008).   Формування готовності майбутніх учителів молодших класів до використання мультимедійних засобів на уроках української мови,    Методика стимулювання художньо-мовленнєвої творчості молодших школярів (2013)    та ін.