Межиловська Любов Йосипівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1974-1979 рр. навчання в Івано-Франківському педагогічному інституті.

1980-1991рр. – науковий співробітник Науково-дослідної частини ІФПІ.

1984-1987 рр. – аспірант Львівського державного університету ім. І. Франка.

1990 р. –  захист кандидатської дисертації.

1991 р. – викладач кафедри природничих і математичних дисциплін початкової освіти Педагогічного факультету.

2007 р. – доцент кафедри природничих і математичних дисциплін початкової освіти Педагогічного факультету.

Межиловська Л.Й. є автором близько 120 статей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, патентів на винаходи, монографій, методичних посібників.

Physic sand technology of thin films DM Freik, MA Haluschak, LI Mezhylovska High School 59, 182

З 1980 р. постійний член оргкомітету республіканських семінарів та всесоюзних конференцій з фізики і технології тонких плівок

З 1981 р. вчений секретар ІІ-XVII Міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наноситем