НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

Наукові та науково-практичні конференції, семінари

 

Назва заходу Дата проведення
1 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» 11 квітня 2019 р.
2 Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної освіти України та Польщі»

 

18-20 жовтня 2018 р.
3 Міжкафедральний науково-практичний онлайн-семінар» Актуальні проблеми навчання молодших школярів у контексті нового Державного стандарту та Закону України «Про освіту»» 21 червня 2018 р.
4 Науково-практичний семінар «Толерантність у літературі для дітей та юнацтва»

 

20 квітня 2018 р.
5

 

 

 

6

Круглий стіл «Актуальні проблеми навчання молодших школярів у контексті нового Державного стандарту та Закону України «Про  освіту»»

 

Участь викладачів  кафедри у міжнародній конференції “SPACES OF ADULT LEARNING-SAL 2020”, яка об`єднала науковців з різних країн з метою вдосконалення процесу безперервної освіти впродовж життя.

18 грудня 2017 р.

 

 

5-6 жовтня 2020р.

 

 

Захист докторських дисертацій

  1. Кондур Оксана Созонтівна. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із якості освіти у закладах вищої освіти. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04). 2019 р.
  2. Качак Тетяна Богданівна. Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.01.01). 2019 р.
  3. Качмар О. В. Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних трансформацій. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (09.00.03). 2018 р.
  4. Струк А.В.  Теорія та методика навчання (українська мова); Теорія і методика професійної освіти. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (24. 09. 2020р.)

Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти працює за такими напрямками наукових досліджень:

1. “Підготовка майбутніх фахівців в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору”.

Preparation of future specialsts is in the condition of European Higher Educational space.

Registration number 0110U008158

2. “Проблеми дослідження літератури для дітей та юнацтва”.

Реєстраційний номер 0116U003616

Problems study of literature for children and youth

Registration number 0116U003616