НАУКОВІ ВИДАННЯ

На кафедрі фахових методик і технологій початкової освіти щорічно виходять друком збірники наукових праць викладачів і студентів:

Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ, ПП Бойчук А.Б., 2018

Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: зб. наукових праць. Івано-Франківськ, ПП Бойчук А.Б., 2019. № 3(10).  Частина 1.

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти та художньо-естетичного розвитку молодших школярів. Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017, 2018.

Інформаційний бюлетень кафедри фахових методик і технологій початкової освіти: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, ПП Бойчук А.Б., 2019. № 3. Частина 2.

 

У 2019 році видано збірник матеріалів проведеної конференції

Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») / за ред. Н. І. Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. 144 с.