Пасєка Надія Мирославівна

кандидат технічних наук,

викладач

 

Персональна інформація Основні публікації ДіяльністьКонтакти

Освіта вища:

З 2007р. по 2008р. навчалася ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Педагогічного інституту у магістратурі за спеціалізацією «Соціальна педагогіка» і здобула кваліфікацію «Соціального педагога, викладача» та отримала диплом магістра.

20.09.2017р. захистила кваліфікаційну роботу на тему «Моделі та методи інформаційної технології активізації процесів навчання»

12.12.2017р. присвоєно звання кандидата технічних наук 05.13.06 «Інформаційні технології».

З 01.09.2019р. вступ до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОР магістр.

 

Професійна діяльність:

З 26 серпня 2008р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри «Психології» ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Педагогічного інституту.

З 30 серпня 2009р. була переведена на посаду диспетчера деканату Педагогічного інституту.

З 10 жовтня 2011р. по 5 грудня 2013р. перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 9 грудня 2013р. переведена на посаду методиста заочного відділення Педагогічного інституту.

З вересня 2018р. переведена на посаду методиста навчально-методичного відділу, де працюю по даний час.

З 23 жовтня 2015р. працювала за сумісництвом на посаді викладача кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету.

З 01 вересня 2019р. викладач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Педагогічного факультету. Викладаю дисципліни: «Методика навчання інформатики в початковій школі», «Сучасні технології викладання інформатики в початковій школі», «Дидактика інформатики», «Графічна діяльність з комп’ютерною підтримкою у початковій школі», «Технічні засоби реалізації інформаційних процесів», «Програмні засоби реалізації інформаційних процесів», була керівником курсових проектів та навчально-виробничої практики.

 Наукова діяльність

Маю 42 публікацій та науково-методичних розробок із них:

1 монографія «Інформаційна технологія активізації процесів навчання», у співавторстві, 2019р;

1 навчально-методичний посібник «Методика навчання інформатики» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта», 2019;

4 статі наукометричній базі Scopus;

3 статті у наукометричній базі WoS;

6 статей у наукометричній базі Copernicus;

h-indexScopus – 2;

h-indexWoS– 1.

 1. Отримала сертифікат 18 вересня 2019р. та взяла участьв інтерактивному тренінгу на тему: «Особливості акредитації освітніх програм НАЗЯВО».Отримала сертифікат та пройшла підвищення кваліфікації на тематичному семінарі з курсу «Про доброчесність:інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти»
 2. Посилання на наукометричні бази SCOPUS AuthorID: 57189321632https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189321632 WEB OF SCIENCE ResearcherID AAG-7553-2019

  https://publons.com/researcher/3271992/nadia-pasyeka/

  ORCID iD

  https://orcid.org/0000-0002-4824-2370

  RESEARCHGATE

  https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Pasyeka

  GOOGLESCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F5HWvnpejh70JJubX4t3u2o0M4-I6zR_CTnJbj9yoaA5uOnMNTllMSalXKvCN1etXCRD1SXjUKPFZCG8cUKrcxyacKW6eYoRn88Nub7VDLvRee8vaM7_IM_4AZ_Memko60aoqgP&user=ZZoEOTsAAAAJ

  Основні публікації

На кафедрі фахових методик та технологій початкової освіти
відбулась відкрита пара  26.11.2019 р. о 13.50 год. у 705 ауд. викладача Пасєки Надії Мирославівни на тему: «Застосування дидактичних електронно-освітніх ігрових ресурсів на різних етапах уроку Нової української школи»

На кафедрі фахових методик та технологій початкової освіти відбулось засідання круглих столів 25 та 28 жовтня 2019 року за підсумками виробничої практики студентів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» ОР «Магістр».