Силабус ОР магістр

Силабус

ОР Магістр

1.Цикл загальної підготовки

1.1. Обов`язкові дисципліни

Європейська освіта

Педагогічна статистика

Охорона праці в галузі

2.Цикл професійної підготовки

2.1 Обов`язкові дисципліни

2.1.1.Теоретична підготовка

Методологія та організація наукових досліджень

Актуальні проблеми початкової освіти

Актуальні проблеми вивчення предметів освітньої галузі «Мови і література» в початковій школі

Методика викладання педагогіки у Вищій школі

Актуальні проблеми навчання в початковій школі предметів математично-природничого циклу

2.2.2.Дисципліни вільного вибору.

Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні