Ушневич Соломія Едуардівна

кандидат філологічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Ушневич Соломія Едуардівна – кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти. Народилася у місті Моршин Львівської області. 1999 року закінчила філологічний факультет Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Працювала вчителем української мови та літератури у школі-ліцей м. Моршин, 2000-2003 рр. – співробітник Наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника. 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі цього ж університету. З 2007 р. ­ асистент, викладач, доцент кафедри філології і методики початкової освіти. 2016 року продовжила професійну діяльність на посаді доцента кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

2009 року під керівництвом док. філ. наук, професора Хороба С. І. захистила кандидатську дисертацію на тему «Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення» (10.01.01 – українська література). Дисертаційна робота спрямована на дослідження філософсько-естетичної концепції митця як підставового механізму художнього моделювання дійсності.

Укладач та співавтор навчально-методичних посібників з таких дисциплін: «Дитяча література», «Сучасна українська література», «Дитяча зарубіжна література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Спеціальний курс за вибором студента». Займається науковою, науково-методичною, навчальною та виховною роботою

Автор наукових розвідок з питань контекстуального осмислення історії української та зарубіжної літератури ХХ – ХХІ ст.,  проблем синтетизму авторського художнього мислення.

Сфера наукових інтересів: сучасний історико-літературний процес; особливості  художнього мислення письменників; питання реалізації автора у текстах для дітей та юнацтва.

Наукова діяльність

 1. Ушневич С. Трансформація національного міфу у літературній казці Валерія Шевчука / Соломія Ушневич // Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя : зб. наук. праць і матеріалів другої Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2012 р.). – Кіровоград : Науково-дослідний центр інноваційних технологій, 2012. – Т.2. С 27 – 32.
 2. Деркачова О., Ушневич С. Образ трікстера в аппалацьких та гуцульських казках / Ольга Деркачова, Соломія Ушневич // Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. ‑ № 8 ‑9. С 267-270.
 3. Ушневич С. Підготовка дітей до навчання грамоти на засадах наступності та перспективності / Соломія Ушневич // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія : Педагогіка. 2013. Випуск XLIX. У двох частинах. С. 273-276.
 4. Ушневич С. «Родинне виховання» Мирослава Стельмаховича в контексті літературної освіти молодших школярів // Соломія Ушневич // Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 року, м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2014. С.168-172.
 5. Ушневич С. «Київський текст» у художньому мисленні В. Близнеця (на матеріалі повісті «Женя і Синько») / Соломія Ушневич // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (281), Ч. ІІ, 2013, с. 126-132.
 6. Ушневич С. Симбіоз науковості тексту й філософічності ілюстрацій у казці Януша Вишневського «Марцелінка. У пошуках Найважливішого» / Соломія Ушневич // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 227. Т. 239. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 52-56.
 7. Ушневич С. «Жіноче буття» крізь призму тілесності у малій прозі Григора Тютюнника(на матеріалі збірки «Зав’ язь») / Соломія Ушневич // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог, 2014. – Вип. 41. С. 153-157.
 8. Ушневич С. Альтернативне моделювання історії в романному просторі Олексія Чупи «Бомжі Донбасу» / Соломія Ушневич // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 2.  С. 242-247.
 9. Ушневич С. Садо/мазохістична природа тілесності у малій прозі Ольги Деркачової / Соломія Ушневич // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транс культурні виміри. Збірник наукових праць. Вип.12. – К : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 674 с.
 10.  Ушневич С., Деркачова О. Модель творення нової людини у повісті Віктора Близнеця «Женя і Синько» / Соломія Ушневич, Ольга Деркачова // Буття канону: збірник наукових праць / Відділ Слов янських літератур Інституту літератури ім.. Т. Шевченка НАН України ; ‑ Ніжин : 2016. – 424 с.

Участь у конференціях

 1. 1.     Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці «Таємниця козацької шаблі» Зірки Мезантюк / Соломія Ушневич // Наукові записки. – Випуск 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2016. – 356 с.
 2. 2.     Ушневич С. Інтелектуальний симбіоз педагогічних ідей Мирослава Стельмаховича й Василя Сухомлинського (на матеріалі «Читанки») / Соломія Ушневич // Особистість, суспільство, політика: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / ‑ Ч. 1. – Люблін: 2016. – 136 с.
 3. Ушневич С. Творча особистість Василя Стефаника у рецепції прикарпатських науковців / Соломія Ушневич // Стефаниківські читання 2016

Навчально-методичні публікації

1.       Деркачова О, Ушневич С. / Ольга Деркачова, Соломія Ушневич // Літературна казка Великобританії Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 132 с.

2.       Деркачова О, Ушневич С. / Ольга Деркачова, Соломія Ушневич // Літературна казка Німеччини та Австрії. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Дискурсус, 2013. – 140 с.

3.       Деркачова О, Ушневич С. / Ольга Деркачова, Соломія Ушневич // Літературна казка Польщі. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Дискурсус, 2013. – 325 с.

4.       Ушневич С. / Соломія Ушневич // Методичні рекомендації щодо забезпечення семінарських занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням» Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 48с.