Хімчук Ліліана Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Хімчук Ліліана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

Наукові інтереси: дослідження педагогічної та вікової психології, проблеми підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності, впровадження елементів новітніх технологій в початковій школі, психолого-педагогічні умови формування  технічного мислення в учнів та студентів.

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі» (2007, спеціалізована вчена рада К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м Київ, 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» .

Посада:  доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

Освіта: вища Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1993,  спеціальність – педагогіка і психологія(дошкільна), кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та психології. Вихователь;.

1997, спеціальність – початкове навчання , кваліфікація вчитель початкових класів.

Аспірантура в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м Київ,

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.

Вчене звання:  доцент кафедри теорії та методики початкової освіти (2012 ). 

Нагороджена почесною грамотою  за активну та результативну діяльність в організації науково-дослідної роботи в університеті.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=FnWwR1cAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-9243-3131

 1. Хімчук Л. І. Сутність технічного мислення та його прояви в учнів початкової школи / Л. І. Хімчук. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – С. 268–272.
 2. Хімчук Л. І. Теоретичні підходи до проблеми розвитку технічного мислення у дітей / Л. І. Хімчук. // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2002. – С. 253–260.
 3. Хімчук Л. І. Психологічні умови рішення учнями технічних задач / Л. І. Хімчук. // Психологія Збірник наукових праць. – 2003. – В.21. – С. 119–125.
 4. Хімчук Л. І. Розв”язання конструкторських задач як умова розвитку технічного мислення / Л. І. Хімчук. // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – 2004. – №5. – С. 107–113.
 5. Хімчук Л.І. Творча технічна обдарованість та її розвиток у молодшому шкільному віці. // Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 15 лютого 2005р. – 2005. – С. 267–271.
 6. Хімчук Л. І. Розвиток творчих технічних здібностей дітей в умовах позашкільного навчавння / Л. І. Хімчук. // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. – 2005. – С. 285–300.
 7. Хімчук Л. І. Розвиваємо технічне мислення молодших школярів. / Л. І. Хімчук. // Обдарована дитина. – 2008. – №1. – С. 31–34.
 8. Хімчук Л. І. Дослідження психологічних особливостей прояву компонентів технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі / Л. І. Хімчук. // Гірська школа Українських Карпат. – 2008. – №4. – С. 217–222.
 9. Химчук Л. И. Психолого-педагогические аспекты готовности будущих учителей начальных классов к применению инновационных педагогических технологий / Л. И. Химчук. // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. – 2011. – №2. – С. 126–128.
 10. Хімчук Л. І. Модель формування технічного мислення в учнів 1–4 класів. / Л. І. Хімчук. // Наука. Розвиток. Прогрес. Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково – практичної конференції. Наірі. – 2011. – С. 65–70.
 11. Хімчук Л. І. Особливості психологічної готовності учнів 1 4 класів до технічної діяльності / Л. І. Хімчук. // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково – практичної конференції. «Українська наукова думка. » 11.02.2011.,Наірі. – 2011. – С. 20–25.
 12. Хімчук Л. І. .Психолого-педагогічна готовність майбутніх педагогів до застосування у початковій школі сучасних інформаційних технологій / Л. І. Хімчук. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XXXVIII – 2011. – С. 149–152.
 13. Хімчук Л.І. Вивчення проблеми впливу технологічного прогресу на свідомість учнів молодшого шкільного віку, що проживають у гірському середовищі. [Електронний ресурс] / Л.І. Хімчук // 2(23). – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.journal.iitta.gov.ua
 14. Хімчук Л. І. Вплив Інтернету та телебачення на формування особистості учнів молодшого шкільного віку, які проживають у гірському середовищі / Л. І. Хімчук. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Серія5, Педагогічні науки:реалії та перспективи. – 2011. – №26. – С. 166–170.
 15. Хімчук Л. І. Психолого – педагогічні аспекти розвитку технічного мислення учнів 1-4 класів / Л. І. Хімчук. // Наука і освіта: науково-методичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка. – 2011. – №4. – С. 452–455.
 16. Хімчук Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до організації дистанційного навчання у гірських школах / Л. І. Хімчук. // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія.– 2011. – №567. – С. 183–188.
 17. Хімчук Л. І. Теоретичний аналіз проблеми вивчення психотерапевтичного впливу казки на особистість учнів молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Л. І. Хімчук // Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час.» 01-05 червня 2011,. – 2011. – Режим доступу до ресурсу:http://artvertep.com/poster/9903/1/15568.html.
 18. Хімчук Л. І. Становлення мережі Інтернет як середовища спілкування молодших школярія, що проживають в гірських регіонах України: позитивні та негативні впливи / Л. І. Хімчук  // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – 2012. – Вип. 26, ч. 3. – С. 237– 244
 19. Хімчук Л. І. Проблема розвитку технічного мислення молодших школярів у психолого-педагогічних дослідженнях / Л. І. Хімчук. // Edukacja wczesnoszkolna w zmieniajacej sie rzeczywistosci. Хелм,. – 2011. – С. 127–133. ISBN 978-83-61149-09-5
 20. Хімчук Л. І. Підготовка дітей до навчання в школі як педагогічно – психологічна проблема / Л. І. Хімчук. // Studia scientifica facultatis paedagogicae. Katolicka univerzita v Ruzomberku, pedagogicka fakulta .. – 2011. – С. 48–55.
 21. Хімчук Л. І. Змістово-процесуальні засади педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах України / Л. І. Хімчук, Г. А. Русин. // Studia scientifica facultatis paedagogicae. Katolicka univerzita v Ruzomberku, pedagogicka fakulta . rok 2011.10.5. – 2011. – С. 56–62.ISSN 1336-2232
 22. Хімчук Л. І. Умови формування творчого технічного мислення в учнів молодшого шкільного віку / Л. І. Хімчук. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.. – 2011. – С. 175–179.ISSN 1336-2232
 23. Хімчук Л.І. Концептуальна модель формування технічного мислення в учнів 1-4 класів. /Л.І.Хімчук // Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. – 2010. – №6. – С. 250–254.
 24. Хімчук Л.І. Теоретичні підходи до вивчення проблеми впливу технологічного процесу на свідомість учнів молодшого шкільного віку, що проживають у гірському середовищі / Хімчук Л.І… // Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne „Szkoła między tradycją a nowoczesnością. – Chełm – 2012. – С. 23–29.
 25. Хімчук Л.І..Використання інформаційних технологій в загальноосвітніх школах гірських регіонів:труднощі майбутніх вчителів/Л.І.Хімчук// Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. –№8-9 2013. –С.134-148
 26.  Himczuk L.Rozprzestrzenianie się narkomanii i AIDS w Ukrainie a sposoby zapobiegania im w instytucjach oświatowych/L.Himczuk//Patologie społeczne prezestępczosc niedostosowanie społeczne. – Warszawa. –2014. –C.257-264.
 27. Хімчук Л. І. Розвиток творчого технічного мислення в учнів 1-4 классів у позаурочній роботі / Л. І. Хімчук. – Калуш: ТзОВ Акцент, 2005. – 40 с.
 28. Хімчук Л.І. Педагогічні технології в початковій школі / Л.І. Хімчук Програма навчальної дисципліни. ‑ Івано-Франківськ. КТМПО., 2008. ‑ 30с.
 29. Хімчук Л.І.Учіння молодшого школяра та його психологічний супровід./ Л.І. Хімчук. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, Злагода 2008 .–104с.
 30. Хімчук Л.І. Теорія виховання. Навчально-методичний посібник [для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів]/Л.І.Хімчук ‑Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г.М., 2011. ‑194с.
 31. Хімчук Л.І.Дидактичні матеріали для занять з трудового навчання у початковій школі. Посібник [для студентів вищих навчальних закладів]// Л.І. Хімчук .”Ярина”.,2016.-136c.
 32. Хімчук Л.Використання цифрових технологій при вивченні дисципліни «методика трудового навчання» майбутніми вчителями початкових класів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна»,( 5–6 берез. 2018). Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. С.61-63.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

-методика трудового навчання в початковій школі;

-технології в освітніх галузях початкової школи.