ІСТОРІЯ

Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти створена у червні 2016р. на основі реорганізації таких кафедр педагогічного факультету, як: математичних і природничих дисциплін початкової освіти, філології та методики початкової освіти, мистецьких дисциплін та теорії і методики початкової освіти. Завідувачем кафедри обрано доктора педагогічних наук, професора Луцан Надію Іванівну.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів спеціальності «Початкова освіта» та реалізує науково-методичну роботу, спрямовану на її здійснення в контексті Нового Державного стандарту. На сьогоднішній день на кафедрі фахових методик і технологій початкової освіти працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких як доктори, так і кандидати педагогічних наук.

Освітній процес підготовки майбутніх учителів початкової школи забезпечують професори –Н. І. Луцан,О. С. Кондур, П. М. Коваль, Т. М. Котик, Т. Б. Качак, О. В Качмар; кандидати наук, доценти –Л. В. Бабельська, І. Б. Бай, С. Б. Барило, Л. М. Височан, М. В. Гнатюк, С. Р. Замрозевич,Н. Б. Максименко, Л. Й. Межиловська, Л. С. Плетеницька, Р. Я. Романишин,С. Е. Ушневич, Л. І. Хімчук, А. В. Струк, О. С. Рега; викладач Н. М. Пасєка.

Викладачі кафедри є авторами численних підручників і навчальних посібників методичного спрямування (в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України).Підготовка фахівців для початкової школи здійснюється на основі впровадження в освітній процес закладу вищої освіти методик інноваційного спрямування на основі врахування вимог Нової української школи.

З цією метою активно реалізується програма «Звʼязок школи із закладом вищої освіти», що здійснюється через встановлення тісних контактів із початковими школами як міста Івано-Франківська(Івано-Франківська загальноосвітня школа І ступеня № 26; школа-ліцей № 23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міської ради та ін.), так і шкіл області.

Кафедрапідтримує тісні конструктивно-творчі зв’язки з такими структурними компонентами вітчизняної педагогічної освіти, якнауково-дослідні інститути вищої освіти та установи зпроблем навчання та виховання при АПН України. Науковці кафедри здійснюють щорічну експертну оцінку підручників для Нової української школи, тісно співпрацюючи з Інститутом модернізації змісту освіти (м.Київ).

Професорсько-викладацький склад кафедри підтримує активні науково-освітні зв’язки з колективами кафедр: Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського, Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського, Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Важливим напрямом роботи кафедри виступає її систематична послідовна співпраця із закладами вищої освіти зарубіжжя, серед яких – Краківський педагогічний університет ім.Комісії Національної освіти та Університет Гуманітарно-Природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

З метою підвищення рівня своєї професійної кваліфікації викладачі кафедри здійснюють наукове стажування як у вітчизняних закладах вищої освіти, так і установах європейського рівня в таких країнах, як Польща, Фінляндія.

Крім того, науковці кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних, науково-практичних конференціях, які відбуваються як у провідних вузах України, так і та за її межами (Ізраїль, Польща), де виступають з доповідями на пленарних і секційних засіданнях.