Силабус ОР бакалавр

ОР “бакалавр”

СИЛАБУСИ

2. Цикл професійної підготовки

2.1.Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

Дитяча література і методика навчання літературного читання

Методика навчання української мови в початковій школі

Методика музичного мистецтва

Методика навчання інформатики

Методика трудового навчання

МНОГ Здоровя і фізк-ра

МНОГ Природознавство

Образотворче мистецтво з методикою навчання

МНОГ Суспільствознавство

Технології навчання в освітніх галузях початкової школи

2.1.2 Практична підготовка

Виробнича практика

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента

Інноваційні концепції музичного виховання

Основи формування комунікативної компетентності молодшого школяра

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Особливості проведення уроків у малочисельній школі

Основи хореографії з методикою навчання

Методика хореографічної роботи в школі

Дошкільна педагогіка

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання та художня праця

Технічні засоби реалізації

Програмові засоби реалізації

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Методика навчання інформатики в ЗОШ

Технології навчання інформатики в початковій школі

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

Формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи

Формування міжпредметних естетичних компетентностей учнів початкових класів

 

Ознайомлення дітей з природою

Практикум з методики математики

Ритміка і хореографія

Мистецтво балетмейстера

Теорія_та_методика_танцю

Методика роботи з самодіяльним колективом

ОР “бакалавр” (двохрічний термін навчання)

СИЛАБУСИ

1. Цикл загальної підготовки

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Інноваційні концепції музичного виховання

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

МНОГ мова і література

МНОГ Природознавство

МНОГ Суспільствознавство

 

2.1.2. Практична підготовка

Виробнича_практика

2.2. Вибіркові дисципліни

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

МНОГ Здоровя і фізк-ра

Методика трудового навчання

Методика навчання інформатики

Технології навчання в освітніх галузях початкової школи

МНОГ Суспільствознавство

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Технічні засоби реалізації

Програмові засоби реалізації

Дошкільна педагогіка

Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання та художня праця

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Ознайомлення дітей з природою