Liliana Khimchuk

Candidate of Psychological Sciences (pedagogical and developmental psychology).

Associate Professor Vasyl Stefanyk Precarpathian University

 

Personal informationMajor publicationActivityContacts

Scientific interests: the investigation of the pedagogical and age psychology, the problems of the future specialists’ training for professional activity, introduction of the elements of new technologies into elementary school, psychological and pedagogical conditions of the formation of the pupils’ and students’ technical mode of thinking.

 Liliana Khimchuk was born on 22th of August 1970 in Lviv oblast.

Theme of the thesis: «The psychological conditions of the formation of the technical mode of thinking in out-of-school activities of the pupils of 1-4 forms» (2007, the Institute of Pedagogical Education and Education of Adults APS of Ukraine, Kyiv, 19.00.07 – «Pedagogical and Age Psychology».

Post: docent of Department of professional technigues and technologies of elementary education.

Higher Education: Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk (1993), speciality – Pedagogics and Psychology (pre-school), qualification – teacher of pre-school Pedagogics and Psychology, tutor.

1997, speciality – elementary education, qualification – teacher of elementary school.

Post-graduate course in the Institute of Pedagogical Education and Education of Adults APS of Ukraine, Kyiv. 

Scientific degree: candidate of psychological sciences.

Rank: docent of Department of theory and methodology of elementary education (2012). Rewarded with honorary deed for active and resultative work in organization of sciencific and research activities in the University.

 1. Хімчук Л. І. Сутність технічного мислення та його прояви в учнів початкової школи / Л. І. Хімчук. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – С. 268–272.
 2. Хімчук Л. І. Теоретичні підходи до проблеми розвитку технічного мислення у дітей / Л. І. Хімчук. // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2002. – С. 253–260.
 3. Хімчук Л. І. Психологічні умови рішення учнями технічних задач / Л. І. Хімчук. // Психологія Збірник наукових праць. – 2003. – В.21. – С. 119–125.
 4. Хімчук Л. І. Розв”язання конструкторських задач як умова розвитку технічного мислення / Л. І. Хімчук. // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал. – 2004. – №5. – С. 107–113.
 5. Хімчук Л.І. Творча технічна обдарованість та її розвиток у молодшому шкільному віці. // Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 15 лютого 2005р. – 2005. – С. 267–271.
 6. Хімчук Л. І. Розвиток творчих технічних здібностей дітей в умовах позашкільного навчавння / Л. І. Хімчук. // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. – 2005. – С. 285–300.
 7. Хімчук Л. І. Розвиваємо технічне мислення молодших школярів. / Л. І. Хімчук. // Обдарована дитина. – 2008. – №1. – С. 31–34.
 8. Хімчук Л. І. Дослідження психологічних особливостей прояву компонентів технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі / Л. І. Хімчук. // Гірська школа Українських Карпат. – 2008. – №4. – С. 217–222.
 9. Химчук Л. И. Психолого-педагогические аспекты готовности будущих учителей начальных классов к применению инновационных педагогических технологий / Л. И. Химчук. // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. – 2011. – №2. – С. 126–128.
 10. Хімчук Л. І. Модель формування технічного мислення в учнів 1–4 класів. / Л. І. Хімчук. // Наука. Розвиток. Прогрес. Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково – практичної конференції. Наірі. – 2011. – С. 65–70.
 11. Хімчук Л. І. Особливості психологічної готовності учнів 1 4 класів до технічної діяльності / Л. І. Хімчук. // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково – практичної конференції. «Українська наукова думка. » 11.02.2011.,Наірі. – 2011. – С. 20–25.
 12. Хімчук Л. І. .Психолого-педагогічна готовність майбутніх педагогів до застосування у початковій школі сучасних інформаційних технологій / Л. І. Хімчук. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XXXVIII – 2011. – С. 149–152.
 13. Хімчук Л.І. Вивчення проблеми впливу технологічного прогресу на свідомість учнів молодшого шкільного віку, що проживають у гірському середовищі. [Електронний ресурс] / Л.І. Хімчук // 2(23). – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.journal.iitta.gov.ua
 14. Хімчук Л. І. Вплив Інтернету та телебачення на формування особистості учнів молодшого шкільного віку, які проживають у гірському середовищі / Л. І. Хімчук. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Серія5, Педагогічні науки:реалії та перспективи. – 2011. – №26. – С. 166–170.
 15. Хімчук Л. І. Психолого – педагогічні аспекти розвитку технічного мислення учнів 1-4 класів / Л. І. Хімчук. // Наука і освіта: науково-методичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка. – 2011. – №4. – С. 452–455.
 16. Хімчук Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до організації дистанційного навчання у гірських школах / Л. І. Хімчук. // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія.– 2011. – №567. – С. 183–188.
 17. Хімчук Л. І. Теоретичний аналіз проблеми вивчення психотерапевтичного впливу казки на особистість учнів молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Л. І. Хімчук // Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час.» 01-05 червня 2011,. – 2011. – Режим доступу до ресурсу:http://artvertep.com/poster/9903/1/15568.html.
 18. Хімчук Л. І. Становлення мережі Інтернет як середовища спілкування молодших школярія, що проживають в гірських регіонах України: позитивні та негативні впливи / Л. І. Хімчук  // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – 2012. – Вип. 26, ч. 3. – С. 237– 244
 19. Хімчук Л. І. Проблема розвитку технічного мислення молодших школярів у психолого-педагогічних дослідженнях / Л. І. Хімчук. // Edukacja wczesnoszkolna w zmieniajacej sie rzeczywistosci. Хелм,. – 2011. – С. 127–133. ISBN 978-83-61149-09-5
 20. Хімчук Л. І. Підготовка дітей до навчання в школі як педагогічно – психологічна проблема / Л. І. Хімчук. // Studia scientifica facultatis paedagogicae. Katolicka univerzita v Ruzomberku, pedagogicka fakulta .. – 2011. – С. 48–55.
 21. Хімчук Л. І. Змістово-процесуальні засади педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах України / Л. І. Хімчук, Г. А. Русин. // Studia scientifica facultatis paedagogicae. Katolicka univerzita v Ruzomberku, pedagogicka fakulta . rok 2011.10.5. – 2011. – С. 56–62.ISSN 1336-2232
 22. Хімчук Л. І. Умови формування творчого технічного мислення в учнів молодшого шкільного віку / Л. І. Хімчук. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.. – 2011. – С. 175–179.ISSN 1336-2232
 23. Хімчук Л.І. Концептуальна модель формування технічного мислення в учнів 1-4 класів. /Л.І.Хімчук // Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. – 2010. – №6. – С. 250–254.
 24. Хімчук Л.І. Теоретичні підходи до вивчення проблеми впливу технологічного процесу на свідомість учнів молодшого шкільного віку, що проживають у гірському середовищі / Хімчук Л.І… // Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne „Szkoła między tradycją a nowoczesnością. – Chełm – 2012. – С. 23–29.
 25. Хімчук Л.І..Використання інформаційних технологій в загальноосвітніх школах гірських регіонів:труднощі майбутніх вчителів/Л.І.Хімчук// Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. –№8-9 2013. –С.134-148
 26.  Himczuk L.Rozprzestrzenianie się narkomanii i AIDS w Ukrainie a sposoby zapobiegania im w instytucjach oświatowych/L.Himczuk//Patologie społeczne prezestępczosc niedostosowanie społeczne. – Warszawa. –2014. –C.257-264.
 27. Хімчук Л. І. Розвиток творчого технічного мислення в учнів 1-4 классів у позаурочній роботі / Л. І. Хімчук. – Калуш: ТзОВ Акцент, 2005. – 40 с.
 28. Хімчук Л.І. Педагогічні технології в початковій школі / Л.І. Хімчук Програма навчальної дисципліни. ‑ Івано-Франківськ. КТМПО., 2008. ‑ 30с.
 29. Хімчук Л.І.Учіння молодшого школяра та його психологічний супровід./ Л.І. Хімчук. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, Злагода 2008 .–104с.
 30. Хімчук Л.І. Теорія виховання. Навчально-методичний посібник [для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів]/Л.І.Хімчук ‑Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г.М., 2011. ‑194с.
 31. Хімчук Л.І.Дидактичні матеріали для занять з трудового навчання у початковій школі. Посібник [для студентів вищих навчальних закладів]// Л.І. Хімчук .”Ярина”.,2016.-136c.
 32. Хімчук Л.Використання цифрових технологій при вивченні дисципліни «методика трудового навчання» майбутніми вчителями початкових класів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна»,( 5–6 берез. 2018). Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. С.61-63.

Provides teaching courses:
-methodics of labor training in primary school;

-teaching technologies in primary school education